Automechani : Technologie pro 1., 2. a 3. roč. OU [odborná učiliště] a UŠ [učňovské školy].

Bernard, Ivo
Dotisk 4. vyd. SNTL, . 413, [1] s.
Edice: Řada strojírenské lit