Automatizační technika : Učebnice pro 4. roč. SPŠ elektrotechn.

Maršík, Antonín; Boltík, Jiří
1. vyd. SNTL, 1988. 273 s.