Automatizace v energetice : učeb. text pro stř. prům. školy elektrotechn. silnoproudé.

Hajach, Tomáš
2., přeprac. vyd., 1. čes. vyd. SNTL, 1970. 214 s.
Edice: Řada elektrotechn. literatury