Automatizace pásové dopravy : Určeno nižším a stř. pracovníkům v provozu a projektantům za řízení v růz. odvětvích prům.

Jícha, Josef; Němec, Jan
1. vyd. SNTL, 1962. 236 s.
Edice: Knižnice automatizace