Automatizace : vysokošk. učebnice pro vys. školy techn.

Chvála, Břetislav; Dunay, Gejza; Nedbal, Josef
1. vyd. SNTL, 1985. 603 s.