Automatizace a automatizační technika. 3, Prostředky automatizační techniky.

Chlebný, Jan
4., aktualiz. vyd. Computer Press, 2009. vii, 296 s.