Automatické tkalcovské stavy : Určeno [také] žákům prům. a vys. škol textilních směrů.

Talavášek, Oldřich; Myšinský, Oldřich
3., zcela přeprac. vyd. SNTL, 1972. 302, [2] s.
Edice: Řada textilní literatury