Autom po Európe. [Zv.] 2, Rakúsko, Švajčiarsko, Taliansko.

Homola, Štefan; Sutóris, Ivan
2., revid. vyd. Šport, 1981. 124 s.