Autom po Európe. 2, Rakúsko.

Sutóris, Ivan; Homola, Štefan
[2. vyd.]. 1968. 106 s., 3. příl., 3 mp.[ ve volných seš.]