Autom po Európe. 1, Bulharsko.

Sutóris, Ivan; Homola, Štefan
3. přeprac. a dopl. vyd. 1974. 203 s., 7. příl., 7 mp.[ ve volných seš.]