Autom po ČSSR ; zostavil Radek Roubal ; autorský kolektív: Alena Bartlová.

Bartlová, Alena; Roubal, Radek
2. dopl. a noveliz. vyd. Šport, 1976. 533 s., bar. mp