Autobus veľký ako svet.

Simmel, Johannes Mario
1. vyd. Smena, 1992. 107 s.