Autoatlas Evropy.

2., přeprac. vyd. Reader's Digest Výběr, 2008. 1 atlas (147, 79, 404 s.)