Auplný literaturnj létopis, čili, Obraz slowesnosti Slowanůw nářečj českého w Čechách, na Morawě, w Uhřjch atd., od léta 1825 až do léta 1837 1/4 : připogen k tomu: Přehled geho literatury od neydáwněgšjch wěkůw na imp. archu co wýtah a pokračowánj: "Historie literatury české" od Jos. Jungmanna : ku prospěchu wšech Slowanůw, t. Čechůw, Polákůw, Ilirůw, a wšech milownjkůw slowanštiny.

Michl, Josef Václav Justin
J.W.J. Michl, 1839. vi, 353 s.