Auplná pobožnost k uctěnj neyswětěgssjho Srdce Pána Ježjsse a Marie Panny.

Ruffer, Vojtěch
5., opr. a rozmnožené wyd. Bedřich Stýblo, 1856. xix, 496 s.