Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty. Sv. 4, Atlas erbů : Morava.

Sedláček, August; ed. Růžek, Vladimír
Vyd. 1. Academia, 2003. 245 s.