Atlas univerzálních dějin židovského národa : od časů biblických praotců do současnosti.

Abitbol, Michel; ed. Barnavi, Elie
1. vyd. Victoria Publishing, 1995. xi, 299 s.