Atlantis ve světle moderní vědy.

Kukal, Zdeněk
Vyd. 1. Academia, 1978. 257 s.