Atentáty, které měly změnit svět.

Borovička, V. P
Vyd. 2., dopl. a přeprac. Naše vojsko, 1980. 541 s.