Astrolog : (hvězdopravec) : román ze století 17. Sv. 2.

Svátek, Josef
2. vyd. F. Topič, 1925. 309 s.
Edice: Laciné vydání sebraných dějepisných románů Josefa Svátka