Astrolog : (hvězdopravec) : román ze století 16. [Sv.] 1.

Svátek, Josef
2. vyd. F. Topič, 1925. 482 s.
Edice: Laciné vydání sebraných dějepisných románů Josefa Svátka