Astrolog : (hvězdopravec) : román ze století XVI. [Díl první].

Svátek, Josef
3. vyd. L. Mazáč, 1941. 460, [1] s.