Asistent Josef Václav Sládek píše z Ameriky Museu království Českého.

Sládek, Josef Václav; Tichý, Josef; Šonka, Josef; Baťha, František
1959.