Asimilačné farbivá v zdravej a chorej rastline.

Haspelová-Horvatovičová, Alžbeta
Veda, 1981. 267 s.