Ars baculum vitae : sborník studií z dějin umění a kultury : k 70. narozeninám prof. PhDr. Pavla Preisse, DrSc.

ed. Vlnas, Vít; ed. Sekyrka, Tomáš
Národní galerie, 1996. 382 s.