Arne Novák, barok a reformace.

Váša, Pavel
Vydavatelské oddělení KSML (YMCA), 1941. 19, [I] s.