Aritmetika pro V.-VII. třídu středních škol.

Bydžovský, Bohumil; Vyčichlo, František; Teplý, Stanislav
Šesté vydání, přepracované podle učebních osnov z r. 1933. Jednota československých matematiků a fysiků, 1935. 212 s.
Edice: Učebnice pro střední školy, vydávané Jednotou československých matematiků a fysiků v Praze ; [Sv.] 106