Archívní a literárněhistorické rozpravy.

Skutil, Jan
Okresní archív v Blansku, 1971. 95 s.