Archeologická rezervace Staré město.

Hrubý, Vilém
Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody, 1968. [30] s.