Aproximace komunitární legislativy v oblasti voda : pracovní překlad směrnice Rady 91/676/EHS ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním způsobeném dusičnany ze zemědělských zdrojů.

Ministerstvo životního prostředí, 2002. 14 s.