Apoteóza vykořeněnosti : (pokus o nedogmatické myšlení).

Šestov, Lev; Zadražil, Martin; ed. Zadražil, Ladislav
Herrmann, 1995. 190 s.