Apoštolé Slovanů : [Slavorum apostoli : Encyklika Jana Pavla II. adresovaná biskupům, kněžím, řeholním společnostem a všem křesťanským věřícím při příležitosti výročí jedenácti století evangelizačního díla svatých Cyrila a Metoděje].

Jan Pavel
Křesťanská akademie, 1985. 33 s.
Edice: Skála ; 13