Apokalypsa : poslední revoluce.

Junek, Petr
2., upr. vyd. Leviathan, 2011. 203 s.