Aplikovaná sociální psychologie.

Výrost, Jozef; Slaměník, Ivan; ed. Slaměník, Ivan; ed. Výrost, Jozef
Vyd. 1. Grada, . 260 s.
Edice: Psyché