Aplikovaná sociální psychologie. 1, Člověk a sociální instituce.

ed. Výrost, Jozef; ed. Slaměník, Ivan
Vyd. 1. Portál, 1998. 383 s.