Aplikovaná matematika pro 1. a 2. ročník odborných učilišť a učňovských škol : Učební obory elektrotechn. výroby a spojů.

Novotný, Josef
3. vyd. SPN, . 198 s.
Edice: Učebnice odb. učilišť a učňovských škol