Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a investičním rozhodování.

Hnilica, Jiří; Fotr, Jiří
1. vyd. Grada, 2009. 262 s.
Edice: Expert