Aplikovaná algebra.

Birkhoff, Garrett; Bartee, Thomas C
1. vyd. Alfa, vydavateľstvo technickej a ekonomickej literatúry, 1981. 389 s.
Edice: Edícia matematicko-fyzikálnej literatúry