Antológia z diel filozofov. [IV], Humanizmus a renesancia.

1. vyd. Vydavateľstvo politickej literatúry, 1966. 627 s.
Edice: Členská knižnica