Antológia slovenskej literatúry v období klasicismu a romantizmu : vysokoškolská príručka pre filozofické a pedagagogické fakulty vysokých škôl.

Urbancová, Hana; Hleba, Edmund
1. vyd. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1989. 330 s.