Antológia slovenskej literatúry 20. storočia : Vysokoškolská príručka pre filozofické a pedagogické fakulty vysokých škôl.

Kasáč, Zdenko; Plutko, Pavol
1. vyd. Slov. pedagog. nakl, 1985. 358 s.