Antické báje.

Rilke, Rainer Maria
O.F. Babler ze Sv. Kopečka [a jiní], 1937. 13, [II] s.