Ano, slyšet se navzájem : [sborník ref. a diskusních příspěvků z konf. o uměleckém přednesu, uspoř. Violou 24. 10. 1983 k 20. výročí založení].

Justl, Vladimír; Benešová, Zdeňka; Jasanský, Pavel
Divadelní ústav, 1985. 231 s., 141 s. ob.r příl
Edice: České divadlo ; 10