Angličtina : pro dospělé. III.

Dlouhá, Zora; Hrušková, Olga; Papoušková, Zdeňka
3., přeprac. vyd. Státní pedagogické nakladatelství, 1961. 463 s.