Anglický jazyk pro právníky. I, Učebnice.

Kopecká, Alena; Hubáčková, Miroslava
2. opr. vyd., (ve Všehrdu 1.). Všehrd, 1991. 179 s.