Anglicko-slovenský frazeologický slovník.

Kvetko, Pavol
2. vyd. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1991.