Anglicko-slovenský frazeologický slovník.

Kvetko, Pavol
1. vyd. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1984. 599 s.