Anglicko-český právnický slovník.

Oherová, Jana
3., přeprac. a rozš. vyd. Linde, 2005. 540 s.