Angina pectoris : jeden z projevů ischemické srdeční choroby.

Štejfa, Miloš
2. přeprac. vyd. Avicenum, zdravotnické nakladatelství, 1973. 286 s.