Anestesiologická technika.

Pokorný, Jiří; Stárková, Alena
2. rozš. a přeprac. vyd. Státní zdravotnické nakladatelství, 1964. 229 s., [60] s. obr. příl